?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 武汉模型制作 - 武汉宇宙瀚模型制作有限公?/title> <meta name="Keywords" content="武汉模型制作"> <meta name="Description" content="Z详细介绍武汉模型制作产品内容,包括武汉模型制作的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有武汉模型制作新M及最新的市场武汉模型制作h.咨询电话:13886099092"> <link type="text/css" href="/template/NEST70006/lib/base.css" rel="stylesheet"/> <link type="text/css" href="/template/NEST70006/lib/style.css" rel="stylesheet"/> <script src="/template/NEST70006/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/NEST70006/js/foucsbox.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="topNavSe fr"> 武汉宇宙瀚模型制作有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.hemorroidestratamientocura.com">武汉模型公司</a>?a href="/supply/">武汉景观模型</a>?a href="/news/">武汉地Ş沙盘模型</a>{相关信息发布和行业资讯,敬请x! <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/30565/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"><h3><img src="/uploads/logo/20170811102026.jpg" alt="武汉宇宙瀚模型制作有限公? /></h3></div> <div class="fr topCenR mt30"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/NEST70006/images/tel.jpg" /></h2> <h3 class="fl ml5 font_w"> <p class="fs16 col_61">全国服务电话Q?/p> <p class="fs26 fb col_3">13886099092Q廖l理Q?/p> </h3> </div> </div> </div> </div> <div class="menu font_w fs16 mt10"> <div class="wfixed"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a></li> <li><a href="/supply/" class="cur" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">客户案例</a></li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">服务和支?/a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=400; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20171030100145.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20171030100155.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20171030100205.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//调用后台囄 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> </div> <div class="search fr"> <script type="text/JavaScript"> function Seach() { var t = $(".select_showbox").text(); if (t == "站外") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; } else { document.getElementById("formSeach").action = "/key.aspx"; } } </script> <Form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="误入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">站内</option> <option value="1">站外</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/NEST70006/images/sea.jpg" class="search_button fr"> </Form> </div> </div> </div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="iproLeft font_w fl"> <div class="tit tac"> <span class="fs24">产品中心</span> <p class="font_a fs14">PRODUCTS CENTER</p> </div> <ul class="proSide fs18"> <li><a href="/dcmx/">C模型</a></li> <li><a href="/bsmx/">别墅模型</a></li> <li><a href="/zzmx/">住宅模型</a></li> <li><a href="/hxmx/">户型模型</a></li> <li><a href="/sybgmx/">商业办公模型</a></li> <li><a href="/syzgtmx/">商业l合体模?/a></li> <li><a href="/gjzmx/">古徏{模?/a></li> <li><a href="/cjmx/">场景模型</a></li> <li><a href="/csghmx/">城市规划模型</a></li> <li><a href="/dxmx/">地Ş模型</a></li> <li><a href="/jxmx/">机械模型</a></li> <li><a href="/gyafmx/">工业厂房模型</a></li> <li><a href="/mzmx/">木质模型</a></li> <li><a href="/cwzsmx/">单位展示模型</a></li> <li><a href="/dlqlmx/">道\桥梁模型</a></li> <li><a href="/damx/">电厂模型</a></li> <li><a href="/ntmx/">暖通模?/a></li> <li><a href="/oybgmx/">区域壁挂模型</a></li> <li><a href="/sjyqbmx/">设计院招标模?/a></li> <li><a href="/scxmx/">生U模?/a></li> <li><a href="/sbmx/">手板模型</a></li> <li><a href="/wlsxmx/">物流数学模型</a></li> <li><a href="/xnymx/">新能源模?/a></li> </ul> <div class="asideCotact mt20"> <div class="tit tac"> <span class="fs24">联系我们</span> <p class="font_a fs14">CONTACT US</p> </div> <ul class="fs14"> <div class="tel clearfix"> <h2 class="fl mt5"><img src="/template/NEST70006/images/tel.jpg"></h2> <h3 class="fl ml5 font_w"> <p class="fs16 col_61">全国服务电话Q?/p> <p class="fs22 fb col_3">13886099092</p> </h3> </div> <li>联系Q廖l理</li> <li>电话Q?3886099092</li> <li>手机Q?27-82946211</li> <li>传真Q?27-82946211</li> <li>邮箱Q?a href="mailto:2528377410@qq.com" rel="nofollow">2528377410@qq.com</a></li> <li>|址Q?a href="http://www.hemorroidestratamientocura.com" rel="nofollow">www.hemorroidestratamientocura.com</a></li> <li>厂址Q武汉市江岸Z七横?4?/li> </ul> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="crumb font_w fs14"> <b class="fl"><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/gyafmx/">工业厂房模型</a> > <a href="/supply/42.html">武汉模型制作</a></b> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <div class="proArtiTop"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #e7e7e7; background:#fafafa;"> <tbody> <tr> <td width="163" align="center" valign="top" style="padding:10px; border-right:1px solid #e7e7e7;"> <div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30565/201710171800091893056540391.jpg?path=www.hemorroidestratamientocura.com/uploads/cp/201710171800091893056540391.jpg" alt="" width="230" /></div></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1 font_w fs14"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody><tr> <th width="19%">产品名称Q?/th> <td width="81%"><span id="nesttitle"><h1>武汉模型制作</h1></span></td> </tr> <tr> <th>产品型号Q?/th> <td></td> </tr> <tr> <th style=" vertical-align:top;">产品介:</th> <td><p></p></td> </tr> </tbody></table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="con fs14"> <p><p> <a href="http://www.hemorroidestratamientocura.com/supply/42.html" target="_blank">武汉模型制作</a> </p> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> 模型制作的意?nbsp;  </p> <p class="MsoNormal" style="text-indent:21.0000pt;"> 1.<span>在工业设计中对创新意识的培养</span>      </p> <p class="MsoNormal"> <span>随着市场l济的发?/span>,<span>我国在上个世U八十年代兴起了真正意义上的工业设计q一边缘学科</span><span>,</span><span>而远q落后于西方一些经较发达的国家。历史证明我们只有加速培L握方法论的创造型人才</span><span>,</span><span>U正知识技巧型、摹仿型人才培养的误?/span><span>,</span><span>才能真正从理Z提高设计教育水^?    </span> </p> <p class="MsoNormal"> <span>所谓创新意识是对创Ch值的一U认知水q뀁以及认知程?/span>,<span>q由此Ş成的对待创新态度</span><span>,</span><span>唯由此态度用以规范和调整自qzd方向</span><span>,</span><span>q生一U稳定的_态势</span><span>,</span><span>它代表着一定社会主体奋斗的明确目标和h值指向?/span><span>,</span><span>从而成Z定主体生稳定、持久创新需</span><span>, t</span><span>要、hD求和思维定势以及理性自觉的推动力量</span><span>,</span><span>创新意识能够唤醒、激励和发挥人所蕴涵的潜在本质力量的重要_力量?  </span> </p> <p class="MsoNormal">  <span>我们要在二维q面上表ClŞ态存在着一定的表现局限?/span>,<span>因ؓ它不能全方位地真实表现出设计内容</span><span>,</span><span>所以只有通过模型制作才可以I补二l设计表现的不</span><span>,</span><span>q种Ҏ建立的品模型具有立体、全方位的展C效果便于进行综台设计分析与研究</span><span>,</span><span>扑և设计中存在的~点与不?/span><span>,</span><span>从而不断补充和完善设计。通过产品模型制作能够使设计师逐渐具备I间形体塑造能?/span><span>,</span><span>直接以空间Ş态表达设计构思。在设计表现中经q对形态、尺度、结构、色彩材料等因素的反复推敲与调整q程</span><span>,</span><span>不断获得各种直观感受</span><span>,</span><span>由此引发设计联想。通过模型的反复检验与推敲</span><span>,</span><span>才能产生对设计问题的发想</span><span>,</span><span>从而进一步生创新意识的萌动。Q何设计都是在发现问题q进一步解决问题的思维q程中生的?  </span> </p> <p class="MsoNormal"> <span>创新意识或是Z满新的C会需?/span>,<span>或是用新的方式更好的地满_来的C会需?/span><span>,</span><span>创新意识是求新意识?</span> </p> <p class="MsoNormal"> 2.<span>模型在设计思维中所L作用    </span> </p> <p class="MsoNormal"> <span>思维是h脑对客观事物间接和概括的反映</span>,<span>是hcL力活动的主要表现形式。设计思维的核心是创造性思维</span><span>,</span><span>它诏I于整个设计zd的始l?    </span> </p> <p class="MsoNormal"> <span>对结构设计阶D验证方案合理性的模型制作展示其独特的设计思维</span>,<span>能够培养人的设计创造性思维</span><span>,</span><span>使其hd性、目的性、预见性、求异性、发散性、独创性、突变性、灵zL等特征</span><span>,</span><span>创造性思维的本质是高于抽象思维和Ş象思维的hc高U思维zd</span><span>,</span><span>是抽象思维、Ş象思维、发散思维、收敛思维、直觉思维、灵感思维、逆向思维、联x维{多U思维形式的高效综合运用及反复辩证发展的过E。设计思维的核心是创造性思维</span><span>,</span><span>它诏I于整个设计zd的始l。创造的意义在于H破已有事物的约?/span><span>,</span><span>以独创性、新颖性的崭新观念或Ş式体ChcM动地攚w客观世界、开拓新的hgpd生活方式的有目的的活动?  </span> </p> <p class="MsoNormal"> <span>而模型既构思模?/span>,<span>是处在品造型设计发展初期阶段</span><span>,</span><span>对Ş态进行初步推?/span><span>,</span><span>或对设计局部的l构、工艺等设计q行制作的初步实体Ş态。在设计q程中只有把设计构思用立体模型单抽象的表现出来</span><span>,</span><span>q种快速立体的表现Z品的曲面、大、比例等</span><span>,</span><span>有利于持l保持设计思维的鲜zL?/span><span>,</span><span>便于Ҏ构思的形象观察和研I?/span><span>,</span><span>使之能更q一步熟悉ƈ理解立体形态的意义?/span> </p> <span>武汉模型制作</span> <p> <br /> </p></p> </div> <div class="proArtiNum mt10"> <p>上一条:<a href="/supply/43.html">武汉建筑模型制作</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/41.html">建筑模型制作公司</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%ae%9c%e6%98%8c%e5%b7%a5%e4%b8%9a%e5%8e%82%e6%88%bf%e6%a8%a1%e5%9e%8b'>宜昌工业厂房模型</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%ad%a6%e6%b1%89%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e5%88%b6%e4%bd%9c%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>武汉模型制作h</a>,<a href='/key.aspx?k=%e6%ad%a6%e6%b1%89%e6%a8%a1%e5%9e%8b%e5%88%b6%e4%bd%9c%e8%ae%be%e8%ae%a1'>武汉模型制作设计</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.hemorroidestratamientocura.com/supply/42.html'>http://www.hemorroidestratamientocura.com/supply/42.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?017/10/17 0:00:00</div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb fs22">相关新闻<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb fs22">相关产品<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="protab_con protab_con0"> <ul> <li> <h3><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30565/201710171800091893056540391.jpg?path=www.hemorroidestratamientocura.com/uploads/cp/201710171800091893056540391.jpg" width="270" /></h3> <h4 class="font_w fs16"> <em></em> <a href="/supply/42.html" rel="nofollow"> <span class="fs18 proName">武汉模型制作</span> </a> </h4> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="foot tac"> <div class="ftNav fs14"> <div class="wfixed"> <a href="/" rel="nofollow">首页</a>| <a href="/about/" rel="nofollow">走进我们</a>| <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a>| <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a>| <a href="/" rel="nofollow">q回剙</a> </div> </div> <div class="bottom wfixed clearfix"> <div class="ftLogo fl"><img src="/template/NEST70006/images/ftLogo.png" /></div> <div class="ftCon fl tal"> <p>Copyright© www.hemorroidestratamientocura.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 武汉宇宙瀚模型制作有限公?/p> <p>武汉沙盘模型哪家好?供应订做多少钱?城市规划建筑模型怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供武汉徏{模型、武汉有哪些模型公司、楼盘沙盘模型、武汉模型制作公司等品质优良的品及报h,Ƣ迎来电生定制! </p> <p>热门城市推广: <b class="ml15"></b></p> <div> <div class="cnzz fl"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1263442730'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1263442730%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div style="fl"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-07-28/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <a target="_blank" rel="nofollow">鄂ICP?7016247?1</a> </div> <div> <a target="_blank" rel="nofollow" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/template/NEST70006/images/ba.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">鄂公|安?42010202002224?/p></a> </div> </div> </div> <div class="ftEwm fr tac"> <img src="/template/NEST70006/images/ftEwm.jpg" /> <p>手机|站二维?/p> </div> </div> </div> <script src="/template/NEST70006/js/select.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(this).addClass('cur'); return false; } }); $(".protab_con").each(function(){ $(this).find("li").each(function(){ if(($(this).index()+1)%3==0){ $(this).addClass("mr0"); } }) }); $(".protab_con li").hover(function(){ $(this).addClass("cur"); $(this).find("h4 a").stop().animate({"top":"0px","left":"0px"},500); $(this).find("h4 em").stop().animate({"top":"0px","left":"0px"},500); },function(){ $(this).removeClass("cur"); $(this).find("h4 a").stop().animate({"top":"200px","left":"0px"},500); $(this).find("h4 em").stop().animate({"top":"200px","left":"0px"},500); }); }) </script> <!--[if lt IE 9]> <style type="text/css"> .Radius{ behavior: url(/template/NEST70006/js/PIE.htc); } </style> <![endif]--> <a href="http://www.hemorroidestratamientocura.com/">70岁老太婆A片_蒲公英研究所免费进入_人与禽交zozo_拉到厨房撕开丝袜做</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> <script> $(function(){ $(".proSide li a").each(function(){ if($(this).text()==$(".crumb b a").eq(2).text()){ $(".proSide ul li a").removeClass("cur"); $(this).addClass("cur"); } }); }) </script> </html>